Välkommen till

SD Tjörn

Det här vill vi

Vi vill ha ett Sverige med en sjukvård och skola som vi kan vara stolta över. Ett Sverige som kan erbjuda våra äldre en värdig ålderdom. Vad vårt land behöver är engagerade politiker som bryr sig, som ser problemen men som är beredda att ta ett ansvar på riktigt. Just nu ser vi fyra viktiga områden vi SD Tjörn vill fokusera på och att tillsammans med övriga medborgare och politiker hitta lösningar på, detta oavsett politisk tillhörighet.

En trygg skola

Vi vill sätta fokus på en trygg skola med målet att alla elever ska klara grundskolan med godkända betyg. Vi vill ha en lärande skola som ser och tar tillvara på alla elever på ett sätt som berikar eleven i sin utveckling. De elever som är i behov av extra stöd ska erbjudas detta. De yngre barnen ska gå i en skola nära hemmet medan de lite äldre erbjuds att gå på någon av de två senareskolor vi vill ha. Andra grundpelare är behöriga och kompetenta lärare samt ändamålsenliga lokaler.

En attraktiv kustkommun

Under sommaren växer befolkningen på Tjörn kraftigt. Genom att kunna erbjuda en mängd olika aktiviteter, både naturupplevelser och olika kulturevenemang, är ett mål att förlänga turistsäsongen. Vi tror att friluftsliv och ett aktivt föreningsliv skapar förutsättningar för ett sundare och friskare liv för våra innevånare. Utbyggnaden och underhållet av fritidshamnar är viktigt men det måste ske med hänsyn taget till kustmiljön. Anläggning av vandringsleder och ridvägar är en viktig fråga för oss.

En bra vård och omsorg

Vi anser att de äldre har rätt att få ett tryggt och meningsfullt liv. Alla ska ha förutsättningar att åldras med värdighet. Aktivering genom friskvård är viktigt. Alla medarbetare inom vård och omsorg ska behärska det svenska språket i både tal och skrift samt ska ha rätt kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå.

En hållbar utveckling och miljö

En fortsatt utbyggnad och förbättring av Tjörns VA-nät är en prioriterad fråga. I övrigt skall vi satsa på en miljöanpassad och ekonomiskt försvarbar utbyggnad av bostäder och skolor. Vi bör satsa på solpaneler och laddstolpar. Vi skall alla bidra till att satsa på vår närmiljö men även tänka globalt t.ex. när det gäller resor och transporter. Fler cykelbanor och ridvägar är också frågor vi kommer att jobba med. Vi är emot den planerade vindkraftsparken på 300 enheter utanför Tjörn. Vi vill värna havsmiljön och det biologiska mångfaldet.

Aktuellt

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Västra Götaland Västra