Använd din röst i EU-valet 26 maj 2019, för demokrati på riktigt! | Sverigedemokraterna Tjörn

Använd din röst i EU-valet 26 maj 2019, för demokrati på riktigt!

Mer Sverige mindre Bryssel!

Sverigedemokraterna står för ett samhälle där besluten ligger så nära medborgarna som möjligt och
där varje medborgare har en chans att påverka samhällsutvecklingen och göra sin röst hörd.

Vårt Europa tar ett gemensamt ansvar för att bevara vår miljö och för att skydda oss, våra barn och
kommande generationer, mot terrorism, våld och organiserad brottslighet.

Vårt Europa är en plats där vanliga hederliga människors slit och arbete respekteras. Ett Europa där
varje skattekrona används på ett ansvarsfullt sätt och där korruption och slöseri motarbetas.

Sverigedemokraterna drömmer om ett starkt Europa, sammanhållet av ett gemensamt historiskt arv,
där de olika nationernas skillnader bejakas och respekteras.

Tillsammans med våra konservativa vänner runt om i Europa så hoppas vi de närmaste åren kunna
ta viktiga steg för att komma närmare denna vision.

 

 

Läs hela Sverigedemokraternas valmanifest inför EU-valet här: SD:s EU-valplattform2019