Våra politiker | Sverigedemokraterna Tjörn

Våra politiker

Tjörns styrelse 2021

Ordförande

Bertil Ahlstrand
e-post: bertil.ahlstrand@sd.se

 

Vice ordf.

Jenn Johansson
e-post: jenn.johansson@sd.se

 

Andre vice ordf.

 

 

Ledamöter

Rikard Simensen
e-post: rikard.simensen@sd.se

 

Thord Jansson
e-post: thord.jansson@sd.se

 

Suppleanter

 

 

 

Kommunfullmäktigegruppen

Thord Jansson
gruppledare
e-post: 
thord.jansson@sd.se

 

Rikard Simensen
e-post: rikard.simensen@sd.se

 

Christer Olsson
e-post: christer.l.a.olsson@sd.se