Semesterresande flyktingar | Sverigedemokraterna Tjörn

Semesterresande flyktingar

Helsingborgs Dagblad rapporterar att Gränspolisen i Skåne reagerar mot att flyktingar från Irak, som fått permanent uppehållstillstånd av skyddsskäl, ändå obehindrat gör resor tillbaka till Irak.

Det lyfter sex ofta fullbokade plan i veckan från Malmö Airport till Irak. De flesta resenärerna är irakier som beviljats uppehållstillstånd i Sverige därför att de uppgett att de riskerar att fängslas, torteras eller dödas i sitt hemland. Ändå kan dessa personer resa till Irak och ibland tillbringa månader där.

Polisen har reagerat på detta och menar att flera utdelade PUT tillstånd bör omprövas.

Många kritiker till svensk immigrationspolitiken har länge hävdat att det råder allvarliga brister, för att inte säga katastrofala brister, i hur immigration och flyktingpolitiken fungerar, och menar bland annat att det är orimligt  om asylmottagningen förlitar sig på ”flyktingen” som enda informationskälla för att bevilja den personens PUT.

 Allt fler tycks komma till slutsatsen att det inte finns något självändamål med att bevilja s.k. flyktingar PUT.